Loading...

BELhospice dobrotvorni bal

26. NOV. 2016.

Serbian Business Systems je 26. novembra 2016, u hotelu Hyatt Regency Beograd svojim prisustvom na BELhospice dobrotvornom balu, pružio podršku dobrotvornoj organizaciji u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa malignim bolestima u progresivnom, uznapredovalom stadijumu za koji je prognoza ograničena. 

Sve aktuelnosti