Loading...

Smartbit - SBS WMS

en

Warehouse management software za 3PL, lance snabdevanja i kao podrška proizvodnom procesu.

Kontrola protoka robe i informacija preko SmartBit - SBS WMS softverskog sistema zadovoljava sve potrebe savremenog poslovanja i standarde o bezbednosti hrane i zaštiti potrošača.

Permanentna sistemska briga o kvalitetu informacija u proizvodnim i skladišnim procesima kao i u lancu snabdevanja obezbeđuje korisnicima pouzadanost u tačnosti zaliha, isporuka i sledljivosti robe, kao i sistemsko upravljanje procesima i radnom snagom.

Analiza i implementacija

Našim klijentima nudimo kompletnu uslugu optimizacije i unapređenja postojećih logističkih procesa kao i projektovanje i planiranje informaciono tehnološke infrastrukture.

Podrška

Od momenta od kada započnemo saradnju možete da računate na našu potpunu podršku, kako sa korisničke strane tako i za sve nove izazove koje nameće tržište, klijenti ili potrošači.

Rast i partnerstvo

Mi uvažavamo složenost poslovanja i trzišta u kome poslujete. Maksimalno iskorišćenje Vaših postojećih resursa, smanjenje troškova i poboljšanje kvaliteta Vaših usluga je zajednički cilj naše buduće partnerske saradnje.

Šta nudimo

 • Analiza procesa i definisanje logističkih procedura
 • Optimizacija i unapređenja postojećih logističkih procesa
 • Softver
 • Podrška
 • Integracija sa drugim softverskim sistemima i modulima
 • Podešavanje i izrada novih softverski modula po zahtevu klijenata ili procesa.
 • Projektovanje i planiranje IT infrastrukture

Benefiti

 • Optimizaciju procesa i prostora
 • Poverenje dobavljača i kupaca
 • Smanjenje troškova
 • Potpuna sledljivost proizvoda
 • Brži rast


Kontakt za više informacija
Igor Kaluđerović
Telefon: 381 11 3302 512
E-mail: igor@sbs.rs