Loading...

Nas pokreću saradnja, partnerstvo i timski rad:


- Dugoročna i odgovorna saradnja sa klijentima u rešavanju njihovih poslovnih zahteva i izazova.
- Partnerstvo sa izabranim svetskim proizvođačima vrhunskih IT rešenja.
- Timski rad unutar i van okvira firme, uz stalno usavršavanje i transfer jedinstvenih znanja i veština.


SBS - Spremni za budućnost

Od svog osnivanja, SBS je posvećen isključivo poslovima vezanim za informatičke tehnologije uz razvijanje jedinstvenih kompetencija u sferi profesionalnih usluga.

Serbian Business Systems

Dugoročna i odgovorna saradnja sa klijentima u rešavanju njihovih poslovnih zahteva i izazova.

IT Rešenja i Usluge

Danas, SBS ima visoko profesionalan i iskusan tim stručnjaka koji se redovno i konstantno obučavaju i sertifikuju u edukacionim centrima u Evropi i SAD.

Edukacioni Centar

SBS Edukacioni centar pruža autorizovani trening za dizajn, instalaciju, administraciju, upravljanje i održavanje IBM tehnologija, hardvera i softvera.

Kontaktirajte nas

Beogradska 39, 11000 Beograd, Srbija tel: 381 11 3302 500 fax: 381 11 3232 655 contact@sbs.rs

Naši partneri

Pogledaj sve