Loading...

SBS Security Rešenja

U savremenom poslovanju, koje se u mnogim apektima danas u potpunosti oslanja na informatičku infrastrukturu, gde su podaci, aplikacije i drugi IT resursi fundamentalna imovina kompanija, informatička sigurnost je od najvećeg poslovnog značaja. Razvojem i raznovrsnošću informacione infrastructure, sigurnosni izazovi postaju kompleksniji i zahtevniji; neophodno je implementirati sveobuhvatna rešenja, a opet modularna i fleksibilna, spremna za unapređenje u skladu sa izazovima koji tek predstoje.

SBS nudi implementaciju information security softverskih i hardverskih rešenja na više nivoa:

 • Analitika
 • Ljudi
 • Podaci
 • Infrastruktura

Pored ovih, SBS nudi i rešenja za analitiku stanja i sigurnosno interesantnih događaja u okviru informacione infrastrukture.

 

Analitika

SBS nudi implementaciju IBM Qradar rešenja koje pokriva funkcionalnosti od osnovnog centralizovanog prikupljanja i čuvanja sistemskih i aplikativnih logova sa više izvora, do naprednih analiza sadržaja logova, upozoravanja i izveštavanja.

 

Ljudi

SBS nudi implementaciju rešenja koja adresiraju sigurnosne rizike vezane za kontrolisan pristup informacionim resursima kompanije od strane njenih zaposlenih, spoljnih saradnika, i korisnika informacionih usluga kompanije. Rešenja koja pokrivaju ovaj segment su bazirana na IBM softverima:

 • IBM Security Identity Manager – centralizovano upravljanje pravima pristupa različitim sistemima od strane korisnika: zaposlenih, spoljnih saradnika itd, u skladu sa njihovim statusom u kompaniji (radno mesto, hijerarhijski nivo itd), radni tokovi za odobravanje dodele i povlačenja prava nad sistemima.
 • Evidencija, izveštavanje.
 • IBM Security Access Manager – Kontrola pristupa web aplikacijama uz centralizovanu autentikaciju i autorizaciju. Zaštita pristupa Web serverima
 • Privileged Identity Manager – upravljanje najosetljivijim nalozima na sistemima, administratorskim i drugim.
 • IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign On (ESSO) – Centralizovano i pojednostavljeno upravljanje svim aplikativnim kredencijalima (username/password) svakog internog korisnika, na siguran način.
 • IBM Security Identity Governance – Dinamičko kontrolisanje stanja prava na informatičkim nalozima, modeliranje prava i izveštavanje. Radi u saradnji sa IBM Security Identity Managersoftverom, ili posebno.

 

Podaci

SBS nudi implementaciju Guardium softverskih rešenja za praćenje i kontrolu pristupa podacima u bazama podataka raznih proizvođača, kao i nestrukturiranim podacima.

 

Infrastruktura

Infrastruktura SBS nudi širok dijapazon rešenja baziranih na uređajima i softverskim rešenjima za zaštitu na mrežnom nivou:

 • PaloAlto next gen firewalls
 • Sophos UTM
 • Sophos EndPoint protection
 • IBM DataPower Gateway

Reference: Security Rešenja