Loading...

Edukacioni centar

 

SBS Edukacioni centar već dugi niz godina pruža vrhunske usluge svojim korisnicima. Nastao kao rezultat dugogodišnje saradnje sa IBM-om, Edukacioni centar je mesto gde domaći i strani instruktori uz pomoć originalnih IBM materijala prenose znanja iz oblasti informatičke tehnologije i menadžmenta klijentima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Kao partner Global Knowledge, jednog od IBM-ovih izabranih globalnih trening provajdera, SBS Edukacioni centar pruža autorizovani trening za dizajn, instalaciju, administraciju, upravljanje i održavanje IBM tehnologija, hardvera i softvera. Ovo partnerstvo omogućava SBS-u da, kao ovlašćeni provajder IBM obuke, svojim korisnicima ponudi vrhunske IBM SW i HW kurseve i originalne sadržaje sada ekskluzivno dostupne IBM globalnim trening provajderima.

U zavisnosti od potreba klijenta, naš Centar pruža nekoliko tipova kurseva:

  • Javne kurseve koje planiramo u skladu sa potrebama korisnika, tržišta i prateći aktuelne trendove
  • Privatne kurseve koji su prilagođeni da odgovore na specifične potrebe korisnika ili na potrebe projekta
  • Virtualne kurseve u organizaciji našeg i IBM globalnog partnera - Global Knowledge

Kursevi uglavnom podrazumevaju

  • Prezentacije i predavanje koje drže stručnjaci sa velikim teorijskim znanjem i praktičnim iskustvom za datu oblast
  • Vežbe na radnim stanicama koje polaznici sami rade u SBS-ovim tehnički potpuno opremljenim učionicama, pri čemu SBS obezbeđuje, sam ili u saradnji sa IBM-om, sve neophodne softverske i hardverske resurse
  • Studentske materijale za učenje kod kuće


SBS Edukacioni centar prati promene u informatičkoj tehnologiji i svake godine osvežava svoju ponudu novim i poboljšanim verzijama kurseva izrađenim da odgovore na potrebe klijenata. U svojoj ponudi, Centar prenosi znanja o sledećim oblastima iz IBM-ovog portfolija:

 

Analytics IT Infrastructure:
Cloud IBM Storage
Mobile IBM z Systems
Security IBM Power AIX
Systems IBM Power Linux
Watson IBM Power IBM i
Watson Customer Engagement IBM Power Cloud

 

Osim tehničkih kurseva, Centar nudi i set menadžment kurseva koji upotpunjuju našu edukacionu ponudu klijentima.