Loading...

SAP konsalting

Usluge koje SBS nudi u oblasti ERP konsaltinga podrazumevaju instalaciju, implementaciju i integraciju poslovnih rešenja renomiranog svetskog proizvođača pomenutih ERP sistema – SAP AG.

SBS-SAP tim Vam pruža kompletan niz usluga u instalaciji, implementaciji, konstaltingu, školovanju, održavanju, i nadogradnji SAP rešenja na željenoj hardverskoj platformi.

Naše dugogodišnje iskustvo u implementaciji složenih informatičkih projekata u proizvodnim, bankarskim, i javnim ustanovama nam omogućava da Vam isporučimo i implementiramo skup funkcionalnosti u četiri ključne funkcionalne oblasti SAP ERP rešenja:

  • SAP ERP Finansije (Upravljanje tokom finansijskih sredstava, Trezor, Finansijsko i Upravljačko računovodstvo, Korporativna uprava)
  • SAP ERP Operacije (Nabavka i logistički procesi, Razvoj proizvoda i Proizvodnja, Prodaja i Usluge)
  • SAP ERP Upravljanje ljudskim resursima (Upravljanje radnom snagom u procesu, Upravljanje radnim ciklusom zaposlenih, Razmeštaj radne snage)
  • SAP ERP Korporativni Servisi (Upravljanje korporativnim sredstvima, Upravljanje projektima i portfoliom, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje putovanjima, i dr.….)

Pored SAP ERP rešenja Vam nudimo instalaciju i implementaciju i drugih SAP rešenja:

  • SAP SCM – Upravljanje lancima snabdevanja
  • SAP CRM – Upravljanje odnosima sa klijentima,

kao i SAP All-in-one rešenja, namenjenog za mala i srednja preduzeća.

Takođe, nudimo usluge vođenja projekata po SAP ASAP metodologiji, školovanje korisnika Vaše kompanije, i usluge održavanja sistema, ne samo kao deo usluga na projektu, već se deo usluga može i naknadno dogovoriti u skladu sa Vašim zahtevima i potrebama.

Kontakt za više informacija
Predrag Stojanović
Telefon: 381 11 3302 568
E-mail: predrag.stojanovic@sbs.rs