Loading...

SAP HANA

SBS-ove usluge za SAP HANA

Zahtevi za promenu poslovnih procesa su česti i kompanije su svesne da na promene moraju da odgovore u veoma kratkom vremenskom periodu. Količina podataka stalno raste, a analitika postaje kompleksnija i zahtevnija. Rukovodioci informatičkih centara, donosioci odluka i poslovni korisnici moraju da imaju pristup inovativnim tehnološkim rešenjima od kojih će da imati koristi u poslovanju.

Odgovor na ove izazove je SAP HANA

SAP HANA je in-memory platforma za obrađivanje velike kolicine podataka u realnom vremenu. SAP HANA transformiše podatke u korisne informacije koje omogućavaju korisniku da donese bolje i preciznije odluke unutar svog poslovanja. Procesi za koje je bilo potrebno nekoliko nedelja da se završe, sada se obavljaju u nekoliko sekundi. Kao rezultat, poslovni izazovi se rešavaju u realnom vremenu i poslovne performanse su povećane.

SBS može da vam pomogne da iskoristite sve prednosti koje donosi SAP HANA

• Kroz saradnju sa SBS-om, dobićete proverene preporuke za uvođenje SAP HANA-e. Saznaćete šta SAP HANA može da uradi za vas i koji su tačno finansijski i ljudski resursi potrebni za njenu implementaciju i korišćenje.
• SBS će vam pomoći da identifikujete model korišćenja (‘use case’ scenario) SAP HANA-e koji najviše odgovara vašem poslovanju i pomoći vam u kupovini uređaja (hardvera i softvera) optimalnog za vasu postojeću infrastrukturu.
• SBS eksperti će vam dati savete u vezi sajzing-a i upravljanja opcijama replikacije podataka. Takođe će vam pripremiti plan projekta i pružiti usluge projekt menadzmenta.
• Ostvarićete sve prednosti koje donosi rad sa kvalifikovanim konsultantima sa mnogo godina iskustva ostvarenog na različitim projektima koji uključuju kako tradicionalne tako i najnovije tehnologije.


SBS vam pruža usluge koje će vam pomoći na svakom koraku implementacije i korišćenja SAP HANA-e

Ukoliko se spremate da IMPLEMENTIRATE SAP HANA rešenje ili hoćete da ga testirate, naše usluge su:

• Instalacija i konfiguracija SAP HANA okruženja
• Integracija SAP HANA platforme u vaše postojece okruženje
• Implementacija mogućnosti izveštavanja SAP HANA-e
• Preporuka i implementacija back-up rešenja, HA (High Availability) i DR (Disaster Recovery) konfiguracija


Ukoliko ste već implementirali SAP HANA rešenje i okruženje je operativno, a vi želite da dalje unapredite okruženje i UBRZATE povratak vaše investicije, naš tim će:

• Instalirati nove verzije SAP HANA komponenti
• Pružiti servise SAP HANA administracije, monitoringa i podrške
• Izvršiti fina podešavanja SAP HANA

SBS vam može pomoći da se osposobite da samostalno upravljate SAP HANA-om kroz EDUKACIJU:

• SBS-ovi iskusni treneri pružiće usluge obuke vašem timu za implementaciju, upravljanje i administraciju SAP HANA-e.
 

Kontakt za više informacija
Predrag Stojanović
Telefon: 381 11 3302 568
E-mail: predrag.stojanovic@sbs.rs