Loading...

SBS IT Infrastrukturna rešenja

Svi se slažu da je jedan od prioriteta organizacija danas stalno razvijanje novih proizvoda ili usluga kako bi se zadovoljile potrebe korisnika, ostvario rast ili jednostavno prilagodilo promenjenim uslovima poslovanja. Pa ipak, IT menadžeri mnogih organizacija, a pogotovu kompleksnih organizacija, priznaju da većinu svojih resursa ne ulažu u razvoj već u održavanje postojećeg poslovanja.

Cloud and Smarter Infrastructure rešenja koja SBS dizajnira prema korisnikovim potrebama, implementira i vrši edukaciju potrebnu za njihovo korišćenje obezbeđuju neophodnu pomoć IT menadžerima za održavanje postojećeg nivoa poslovanja uz ostvarenje maksimalne vrednosti iz postojećih investicija i oslobađanje resursa za pokretanje novih razvojnih projekata. Tivoli rešenja za upravljanje IT uslugama pružaju:

  • Preglednost: mogućnost da organizacije u svakom trenutku imaju tačnu informaciju o merljivom uticaju koji IT usluge imaju na njihovo poslovanje, o usklađenosti poslovanja sa regulativama, kao što je na primer način rukovanja poverljivim dokumentima, kao i o operativnoj efikasnosti koja uključuje pregled tehničke ispravnosti sistema, predviđanje mogućih problema, nalaženje uzročnika i načina za njihovo prevazilaženje.
  • Kontrolu: Cloud and Smarter Infrastructure rešenja omogućavaju potpun sistem praćenja, otkrivanja i nadziranja celokupne IT infrastrukture, tako da organizacije u svakom trenutku mogu da imaju celovitu sliku o postojećim resursima, da ih maksimalno iskoriste i da ih održavaju. Sistem praćenja moguće je proširiti i na drugu opremu osim IT i integrisati ga sa ERP ili drugim celovitim sistemima podrške poslovanju.
  • Automatizaciju: Cloud and Smarter Infrastructure rešenja kojima se poslovi podrške poslovanju optimizuju, integrišu i automatizuju omogućavaju uštedu vremena, resursa i ogroman dobitak u efikasnosti celokupnog sistema, ali i oslobađanje resursa za nove razvojne projekte.

Reference: IT Ifrastrukturna rešenja