Loading...

Rešenja za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja

2021

  • Nova storage infrastruktura bazirana na IBM FlashSystem 9200 storage sistemima, rešenje za primarnu i sekundarnu lokaciju - HBIS Serbia- 2021

2020

  • Nadogradnja postojećeg rešenja za zaštitu podataka (bekap) u Triglav osiguranju. Zamena hardverskih komponenti, nadogradnja softvera (IBM Spectrum Protect) i migracija bekapa i arhiva. Usklađivanje politika zaštite sa novim potrebama (Virtuelna infrastruktura)

2019

  • Nova storage infrastruktura bazirana na IBM SVC i IBM XIV storage sistemima, “Stretched cluster” rešenje za primarnu i sekundarnu lokaciju - NELT Beograd.

SBS ima veliko iskustvo i jedinstvenu ekspertizu na polju rešenja za kontinuitet poslovanja. SBS-ov tim profesionalaca radio je na nizu referentnih projekata u Srbiji i regionu, na primer u Ministartvu finansija – Upravi carina, ZIS – HypoAlpeAdria Group, Republičkom zavodu za statistiku, Vojvođanskoj banci, Hipotekarnoj banci Podgorica... Ovde navodimo samo neke primere:

  • Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije je bila neophodna migracija poslovnih aplikacija i baza podataka sa nasleđenih na nove sisteme, kao i uvođenje nove troslojne arhitekture za aplikacije. Kako bi ovi zahtevi bili podržani, bilo je neophodno da se u data centre unese čitav skup nove opreme i različitih tehnologija. Kao deo ukupnog projekta, SBS je isporučio potpuno centralizovano rešenje za zaštitu podataka u ovom izuzetno kompleksnom i heterogenom okruženju: dizajnirano je i implementirano „back-up” i „recovery” rešenje koje je bazirano na TSM softveru, storage opremi i softveru, SAN infrastrukturi, itd. Rešenje je upotpunjeno migracijom i konsolidacijom podataka i podržano transferom znanja i formalnom edukacijom korisnikovog osoblja.
  • Alpha Bank (Jubanka): poslovni zahtev banke bio je da se data centar reorganizuje i prilagodi novim poslovnim pravilima i internim regulativama. Bilo je potrebno da se na dve lokacije obezbedi funkcionisanje kritičnih poslovnih aplikacija i baza podataka, da se postigne visoka raspoloživost svih usluga i resursa, kao i da se strogo poštuju RPO i RTO standardi. SBS je dizajnirao, implementirao i testirao “back-up” i “disaster recovery” rešenje bazirano na Tivoli TSM softveru, konekciji između primarne i sekundarne lokacije, implementaciji i konfiguraciji IBM storage opreme i SAN infrastrukture.
  • CKB bank Podgorica: banka je uvela novo gotovo rešenje za elektronsko bankarstvo koje je zahtevalo prilagođavanje infrastrukture, uvođenje SAN arhitekture, procedura za „back-up”, visoku raspoloživost sistema, itd. U isto vreme, usled promena u poslovnom okruženju, menadžment banke je od IT odeljenja zahtevao viši nivo poštovanja regulative koja se odnosi na zaštitu i raspoloživost podataka. SBS je implementirao rešenje koje uključuje nove komponente data centra, SAN infrastrukturu, storage opremu, TSM softver, rešenje za „back-up” i plan za „disaster recovery”.

IT Rešenja i Usluge: SBS-ovo rešenje za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja