Loading...

O nama

Vodeći IT sistem integrator sa tradicijom i reputacijom na tržištu Srbije i regije. Već dugi niz godina odgovaramo na sadašnje i anticipirane poslovne potrebe klijenata u Srbiji i regiji kreiranjem savremenih i efikasnih rešenja u kojima objedinjujemo vrhunsku tehnologiju i profesionalne usluge.

Serbian Business Systems - SBS - vodeći IT sistem integrator sa tradicijom i reputacijom na tržištu Srbije i regije.

Nas pokreću saradnja, partnerstvo i timski rad:

  • Dugoročna i odgovorna saradnja sa klijentima u rešavanju njihovih poslovnih zahteva i izazova
  • Partnerstvo sa izabranim svetskim proizvođačima vrhunskih IT rešenja
  • Timski rad unutar i van okvira firme, uz stalno usavršavanje i transfer jedinstvenih znanja i veština.

Naši poslovni ciljevi su:

  • Odgovoriti na prepoznate i anticipirane poslovne potrebe sadašnjih i budućih korisnika kroz dizajn savremenih, efikasnih i kompleksnih rešenja koja objedinjavaju vrhunsku tehnologiju i profesionalne usluge.
  • Transfer znanja koji podrazumeva konstantno ulaganje u obuku i usavršavanje naših stručnjaka za ceo ciklus od razvoja do implementacije i integracije cele palete IT rešenja s jedne strane, i ulaganje u kompetentnost i znanje naših korisnika s druge strane.
  • Negovanje i unapređenje partnerskih odnosa sa vodećim svetskim proizvođačima (IBM, SAP, Microsoft, Oracle, Symantec, …) uz obavezni SBS-ov individualni doprinos svakom projektu, poštovanje specifičnih poslovnih zahteva i izazova svakog klijenta i ostvarivanje rezultata merljivih klijentovim parametrima uspešnosti poslovanja.
  • Dalja promocija SAP, Tivoli, SENA i drugih rešenja u Srbiji i okruženju.