Loading...

Rešenja za kontinuitet poslovanja

Nezgode se dešavaju, ne mogu uvek da se spreče, pa ni predvide, ali u sve više organizacija rukovodstvo odgovorno i proaktivno razmatra pitanje – „šta ako...” – svesno da pravi odgovor, odnosno pripremljen plan u slučaju prekida poslovanja može njihovoj organizaciji da uštedi milione. Pravi plan za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja postao je obavezan za organizaciju sa kredibilitetom, regulisan zakonom ili uslovljen dobijanjem sertifikata za određene standarde.

SBS je specijalizovan da pomogne organizacijama da izaberu od postojećih opcija one koje će činiti kompleksno i jedinstveno rešenje za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja prilagođeno poslovnim i tehnološkim zahtevima, proceni rizika, zakonskim i drugim obavezama organizacije. SBS-ov doprinos je u tome što

  • Pomaže firmama da ostanu konkurentne tako što će na efikasan način i uz minimalne neophodne troškove, odnosno uz adekvatne IT kapacitete, držati rizik pod kontrolom
  • Omogućava da, u skladu sa njihovom poslovnom vrednošću, kritične poslovne aplikacije i podaci budu stalno raspoloživi
  • Olakšava procenu internih i spoljnih rizika, pružajući rešenje za kontinuitet poslovanja prilagođen potrebama organizacija
  • Omogućava brzo primenjivanje zakonskih regulativa i zahteva standardizacije
  • Dizajnira kompleksna rešenja koja se mogu sastojati od komponenata različitih proizvođača u skladu sa zahtevima i nasleđem organizacija
  • Omogućava da se rešenja kao i elementi rešenja, aplikacije, testiraju u sigurnom okruženju, SBS-ovom IBM System Storage Solution Centru

Reference: Rešenje za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja