Loading...

Ministarstvo unutrašnjih poslova

IT Globus je godišnja nagrada za najbolje proizvode i usluge u oblasti informatičko-telekomunikacionih tehnologija u Srbiji i dodeljuje je časopis Mikro-PC World. Na završnoj večeri, 2. decembra 2008. godine "Zlatni globus" za najveći IT doprinos, koji su do sada dobijale kompanije za najveći doprinos srpskoj privredi, pripao je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije zbog uvođenja digitalnih dokumenata - putnih isprava, a pre svega ličnih karata sa čipom, što će omogućiti punu primenu servisa elektronske Vlade zahvaljujući digitalnom potpisu za građane. Nagradu je u ime Ministarstva primio načelnik Uprave za informacione tehnologije MUP-a Dragan Maksimović. (Izvor: Mikro-PC World)

SBS je direktno učestvovao na projektu Sistema za Personalizaciju Identifikacionih Dokumenata (IPS), koji je uključivao dizajn odgovarajuće hardverske i softverske infrastrukture, njeno povezivanje sa postojećim i novim specijalizovanim sistemima, stvaranje nove platforme za razvoj višeslojnih aplikacija, nov sistem zaštite, novu infrastrukturu mreže i, najzad, povezivanje ostalih vladinih organizacija u sklopu e-government inicijative. Instalirana arhitektura obezbeđuje maksimalnu pouzdanost i raspoloživost sistema, najviši nivo bezbednosti i sigurnosti podataka i najbolje performanse. Razvoj i primena aplikacija je olakšana i ubrzana, omogućena je veza sa eksternim sistemima i pristup različitim klijentima, a sam sistem je potpuno integrisan i fleksibilan, što će MUP-u i u budućnosti omogućiti lako proširenje i integraciju sa budućim tehnologijama.